Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Zveřejněno: 20. 4. 2018

V pondělí 14.5.2018 proběhne v obci svoz nebezpečného a objemného odpadu.

Občané, kteří mají zaplacený „poplatek za komunální odpad“ u Obecního úřadu Strážné, mohou od pátku 11.5. do neděle 13.5. bezplatně shromažďovat následující odpad na sběrném místě na náměstí ve Strážném (u kontejnerů):

  1. nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky;

  2. elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, pračky, myčky, sporáky, boilery, počítače, tiskárny, rádia, kopírky, telefonní přístroje, elektrické nářadí;

  3. pneumatiky – od osobních vozidel bez disků;

  4. objemný odpad – vyřazený nábytek, koberce, linoleum a další odpady z domácností, které nemají nebezpečné vlastnosti.

Děkujeme za Vaší účast.                                            
Obec Strážné