Dokumenty zastupitelstva obce

Záměr obce Strážné - směnit p.p.č. 2552 za p.p.č. 2811/4 a část p.p.č. 2811/1

Platnost: 18. 4. 2019 – 3. 5. 2019 (1 soubor)

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 4. zasedání konaném dne 17.4.2019 schválilo záměr  směnit p.p.č. 2552 o výměře 856 m2 za p. p. č. 2811/4 o výměře 799 m2 a část p.p.č. 2811/1 označenou jako díl „a“ o výměře 70 m2 oddělených GP č. 474-434/2018 z p.p.č. 2811/1 v obci Strážné, viz. příloha Více

Záměr obce Strážné - pronajmout objekt bez č.p./č.e. na st. p. č. 478

Platnost: 18. 4. 2019 – 3. 5. 2019 (1 soubor)

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 4. zasedání konaném dne 17.4.2019 schválilo záměr  pronajmout objekt bez č.p./č.e. („SKIBAR“) na st. p. č. 478 v k.ú. a obci Strážné viz. příloha

Záměr obce Strážné - propachtovat p.p.č. 2777/2

Platnost: 18. 4. 2019 – 3. 5. 2019 (1 soubor)

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 4. zasedání konaném dne 17.4.2019 schválilo záměr propachtovat p.p.č. 2777/2 o výměře  výměře 2785 m2 k zemědělské činnosti viz. příloha

Rozpočtová opatření č. 1/2019

Platnost: 13. 3. 2019 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s Caballinus z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Rozpočet obce Strážné na r. 2019

Platnost: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (2 soubory)

Více

Závěrečný účet obce Strážné za r. 2017

Platnost: 21. 6. 2018 – 30. 6. 2019 (7 souborů)

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Strážné na r. 2019-2021

Platnost: 5. 4. 2018 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 18. zasedání konaném dne 4.4.2018 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2021 viz. příloha

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2018

Platnost: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2017

Platnost: 20. 1. 2017 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Více