Dům pro seniory v obci Strážné

V obci Strážné aktuálně probíhá rekonstrukce objektu čp. 114 - Dům pro seniory (dále jen "DPS")

Předpokládaný termín zveřejnění Výzvy k podání žádosti o přidělení bytu v DPS - září 2022

Postup obce při vyřizování žádostí o přidělení bytu v DPS a hodnotící kritéria pro přijetí v DPS jsou zveřejněny v příloze tohoto oznámení Statut - Dům pro seniory v obci Strážné - aktualizace 9/2022 (Statut může být na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Strážné upravován či změněn)