Novinky ze Strážného

Dům pro seniory v obci Strážné - Výzva k podání žádostí vyvěšena na úřední desce obce

V obci Strážné aktuálně probíhá rekonstrukce objektu čp. 114 - Dům pro seniory (dále jen "DPS")

Aktuální Výzva k podání žádosti o přidělení bytu v DPS je zveřejněna na úřední desce obce Strážné. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2023.

Postup obce při vyřizování žádostí o přidělení bytu v DPS a hodnotící kritéria pro přijetí v DPS jsou zveřejněny v příloze tohoto oznámení Statut - Dům pro seniory v obci Strážné - aktualizace 3/2023 (Statut může být na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Strážné upravován či změněn)

odkaz na FOTOGRAFIE ZE STAVBY DOMU PRO SENIORY