Výlukový jízdní řád od 4.4.2023 do 31.8.2023

Zveřejněno: 28. 3. 2023

Vzhledem k uzavírce silnice III/28624 ve Vrchlabí (https://mapy.cz/s/kulunozene)  v termínu od 4.4 do 31.8.2023 zveřejňujeme výlukový jízdní řád viz. odkad: výlukový jízdní řád.

Linkové spoje budou vedeny stavbou po celou dobu trvání mimo časový úsek každý den 8:00-12:45, kdy je vyloučena i autobusová doprava.

Vyloučené autobusové spoje pojedou po objízdné trase z Nádražní ulicemi Pražská, Valteřická, obchvat města II/285 (https://mapy.cz/s/kuturahada).

Po dobu uzavírky bude na vybraných spojích jako náhradní zastávka za Vrchlabí,,nám T.G.Masaryka využita zastávka Vrchlabí,,nemocnice. Zde však pozor, takové spoje pojedou z opačného stanoviště, než obvykle.