Novinky ze Strážného

Novinky

Pozvánka do Strážného  na X. Letní slavnosti

Pozvánka do Strážného na X. Letní slavnosti

Pozvánka na X. Lestní slavnosti ve Strážném v sobotu 8.7.2023 více

Úprava veřejného prostranství v obci Strážné

Úprava veřejného prostranství v obci Strážné

Tento projek je spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. realizace projektu: duben - říjen 2022 Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. V rámci projektu došlo k vybudování: - veřejně přístupné letní pergoly s posezením u domu pro Seniory - dřevěného přístřešku pro turisty ... více

Dům pro seniory v obci Strážné - Výzva k podání žádostí vyvěšena na úřední desce obce

Dům pro seniory v obci Strážné - Výzva k podání žádostí vyvěšena na úřední desce obce

V obci Strážné aktuálně probíhá rekonstrukce objektu čp. 114 - Dům pro seniory (dále jen "DPS") Aktuální Výzva k podání žádosti o přidělení bytu v DPS je zveřejněna na úřední desce obce Strážné. Termín pro podávání žádostí je stanoven do 31.3.2023. Postup obce při vyřizování žádostí o přidělení bytu v DPS a hodnotící kritéria pro přijetí v DPS jsou zveřejněny ... více

Projekt "Zelená obec"

Projekt "Zelená obec"

Obec Strážné se zapojila do projektu "Zelená obec", který zabezpečuje sběr, odvoz a následnou ekologickou likvidaci elektroodpadu z obce. Součástí projektu je i sběrný box na drobný elektroodpad, který je umístěný na v budově obecního úřadu (Strážné čp. 129) a občané obce do něho mohou vhazovat drobná elektrozařízení včetně baterií (. Rozměrnější elektroodpad jako jsou lednice, pračky, televizory je možné ... více

Netradiční výlet ze Strážného

Netradiční výlet ze Strážného

Krkonošský výlet za klidem, výhledy a místním pivem více

Běžkotoulky v obci Strážné

Běžkotoulky v obci Strážné

Na pořad Běžkotoulky, který se natáčel ve Strážném se můžete podívat zde: video: více

Prezentační video Skiareálu a obce Strážné

Prezentační video Skiareálu a obce Strážné

Na prezentační video Skiareálu a obce Strážné ze zimní sezony 2016/17 se můžete podívat zde: video - rozšířená verze: více