Novinky ze Strážného

Stavba domu pro seniory - Strážné čp. 114

Jedná se o největší investiční akci obce od svého obnovení v r. 1990. Stavba probíhala v období od srpna 2021 do října 2022. Zhotovitelem stavby byla spol B.M.C. Company z Vrchlabí. Celkové náklady stavby činili 19,5 mil. Kč vč. DPH.  V objektu se nachází 8 nájemních bytů o výměře 32-34m2. Byty jsou určeny občanům,kteří dovršili důchodový věk a jsou přidělovány na základě volné kapacity a splnění podmínek stanovených Zastupitelstvem obce Strážné ve statutu  DPS ze dne 7.9.2022.

None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None None

Zpět do fotogalerie