Novinky ze Strážného

Úprava veřejného prostranství v obci Strážné

Tento projek je spolufinancován z Programu rozvoje venkova ČR a z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

realizace projektu: duben - říjen 2022

Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD Místní akční skupiny Krkonoše, z.s.

V rámci projektu došlo k vybudování:
- veřejně přístupné letní pergoly s posezením u domu pro Seniory
- dřevěného přístřešku pro turisty a občany obce
- dvou nových herních prvků pro děti (Lanové dráhy a skákacích míčů)