V obci Strážné se nachází dvě parkovací plochy určené ke stání motorových vozidel, parkoviště "Náměstí" a parkoviště "Lom" (v zimním období zpoplatněné, nehlídané) . Parkovací plochy jsou vymezeny Nařízením č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v obci Strážné, které dále stanovuje způsob zaplacení sjednané ceny za stání motorového vozidla a způsob prokazování jejího zaplacení.

CENÍK PARKOVNÉHO:

schválen Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.12.2020.

1. Parkoviště "Náměstí"

Osobní automobily, skútry:   
  Cena parkovacího lístku:................................................ 70 Kč/ za 24 hodin
  Cena kongresové karty:................................................. 90 Kč/ za 24 hodin*
  Cena sezonní parkovací karty:.................................... 1 500 Kč*

*v ceně není zahrnuta vratná záloha za kongresovou kartu či sezonní parkovací kartu ve výši 100 Kč/ks

Autobusy:
  Cena parkovacího lístku:............................................... 200 Kč/za 24 hodin

2. Parkoviště "Lom"

Osobní automobily, skútry:   
  Cena parkovacího lístku:................................................ 70 Kč/ za den
  Cena sezonní parkovací karty:................................... 1 000 Kč

Autobusy:
  Cena parkovacího lístku:............................................... 200 Kč/ za den