Vlastník vodovodu a kanalizace:
Obec Strážné
Strážné 129
543 52 Strážné

Provozovatel vodovodu a kanalizace:
KrVaK s.r.o.
Horní Branná 1
512 36 Horní Branná
www.krvak-hbranna.cz

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2022

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 19. zasedání konaném dne 15.12.2021 pod bodem usnesení č. 5, stanovilo ceny vodného a stočného pro rok 2022, takto: 

VODNÉ………………………34,40 Kč bez DPH

STOČNÉ……………………..34,50 Kč bez DPH

Ceny jsou platné od 1. ledna 2022