PASPORT VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ SÍTĚ

Vlastník a provozovatel vodovodu a kanalizace:
Obec Strážné
Strážné 129
543 52 Strážné

Odborný správce vodovodu a kanalizace:
KrVaK s.r.o.
Horní Branná 1
512 36 Horní Branná
www.krvak-hbranna.cz

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2024

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 6. zasedání konaném dne 12.12.2023 pod bodem usnesení č. 8, stanovilo ceny vodného a stočného pro rok 2024, takto: 

VODNÉ………………………39,60 Kč bez DPH

STOČNÉ……………………..43,10 Kč bez DPH

Ceny jsou platné od 1. ledna 2024