Vlastník vodovodu a kanalizace:
Obec Strážné
Strážné 129
543 52 Strážné

Provozovatel vodovodu a kanalizace:
KrVaK s.r.o.
Horní Branná 1
512 36 Horní Branná
www.krvak-hbranna.cz

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2019

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 2. zasedání konaném dne 13.12.2018 pod bodem usnesení č. 14, stanovilo ceny vodného a stočného pro rok 2019, takto: 

VODNÉ………………………29,40 Kč bez DPH

STOČNÉ……………………..29,50 Kč bez DPH

Ceny jsou platné od 1. ledna 2019