Územní plán Strážného

Změna č. 3 ÚP Strážného ukončeno 12. 5. 2020
Změna č. 2 ÚP Strážného ukončeno 10. 4. 2015
Změna č. 1 ÚP Strážného účinnost od  7. 8. 2014
Územní plán Strážného účinnost od 16. 11. 2011