ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÉHO

Konečné znění Zprávy o uplatňování ÚP Strážného schválilo Zastupitelstvo obce dne 14.9.2016 pod bodem usnesení č. 9.

Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - konečná verze
Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - vyhodnocení