ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÉHO obd. 2016 - 2021

Konečné znění Zprávy o uplatňování ÚP Strážného schválilo Zastupitelstvo obce dne 10.6.2021 pod bodem usnesení č. 10.

Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - konečná verze
Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - vyhodnocení

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÉHO obd. 2011 - 2016

Konečné znění Zprávy o uplatňování ÚP Strážného schválilo Zastupitelstvo obce dne 14.9.2016 pod bodem usnesení č. 9.

Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - konečná verze
Zpráva o uplatňování ÚP Strážného - vyhodnocení