Změna č. 2 ÚP Strážného

  • nabytí účinnosti dne 7. 8. 2014
  • kompletní dokumentace Změny č. 1 ÚP Strážného