Vyhlášky a nařízení


 

Účinnost   Vyhlášky a nařízení

14.12.2018

Nařízení obce Strážné č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v obci Strážné

Nařízení schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 13.12.2018

14.12.2018

Nařízení obce Strážné č. 1/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací na území obce Strážné, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí

Nařízení schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 13.12.2018

10.10.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů mateřských škol 

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 19.9.2017

19.4.2017

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřských škol zřízených městem Vrchlabí

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 30.3.2017

19.4.2017

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 30.3.2017

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.9.2015

28.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážné

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.4.2015

28.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.4.2015

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF, 330 kB]
Příloha [PDF, 119 kB]

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 12. 12. 2012

5.1.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích [DOC, 78 kB]
Poplatek ze psů, z ubytovací kapacity a za povolení k vjezdu do vybraných míst a částí měst,

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 20. 12. 2010

15.1.2008

Nařízení obce Strážné č. 1/2007 [DOC, 41 kB]
o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikaci v obci

9.12.2009

Dodatek č. 1 k Nařízení obce Strážné č. 1/2007 [DOC, 34 kB]
o odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v obci

Schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 25. 1. 2009

1.1.2012

PRAVIDLA pro umisťování reklamních zařízení na území obce Strážné [PDF, 381 kB]

Schválena Zastupitelstvem obce Strážné na 7. zasedání dne 27. 9. 2011, usnesením č. 5