Vyhlášky a nařízení


 

Účinnost   Vyhlášky a nařízení

1.1.2023

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 13.12.2022

 

1.1.2022

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 15.12.2021

1.1.2022

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 29.9.2021

26.6.2021

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.6.2021

 

23.4.2021

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 7.4.2021

 

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2020

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.12.2020

27.3.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví část společnýh školských obvodů základní školy

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne11.3.2020

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 11.12.2019

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 11.12.2019

14.12.2018

Nařízení obce Strážné č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích v obci Strážné

Nařízení schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 13.12.2018

14.12.2018

Nařízení obce Strážné č. 1/2018, kterým se vymezují úseky místních komunikací na území obce Strážné, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a
náledí

Nařízení schváleno Zastupitelstvem obce Strážné dne 13.12.2018

10.10.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společných školských obvodů mateřských škol 

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 19.9.2017

19.4.2017

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 30.3.2017

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.9.2015

28.4.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Strážné

OZV schválena Zastupitelstvem obce Strážné dne 10.4.2015

1.1.2012

PRAVIDLA pro umisťování reklamních zařízení na území obce Strážné [PDF, 381 kB]

Schválena Zastupitelstvem obce Strážné na 7. zasedání dne 27. 9. 2011, usnesením č. 5