Jak na to...

Krizové situace a jejich řešení, občan a úřad.

TRVALÝ POBYT

  • změna místa trvalého pobytu, jeho zrušení nebo ukončení, správní poplatky, právní předpisy...

OBČANSKÉ PRŮKAZY

  • základní informace o OP, doklady potřebné k žádosti, správní poplatky, právní předpisy ...

Přidělování čísel popisných/evidenčních

  • základní informace o přidělování čísel popisných/evidenčních, co vše je potřeba k žádosti, správní poplatky, právní předpisy ...

Umístění REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ na pozemku/objektu obce Strážné

  • základní informace a rady, jak postupovat, pokud chcete umístit své reklamní zařízení na pozemek/objekt ve vlastnictví obce Strážné ...

Jak požádat o informace

  • dle zákona o sovobodném přístupu k informacím, co musí žádost obsahovat, způsob podání, správní poplatky

Přijímání a vyřizování STÍŽNOSTÍ

  • kdy a na co lze podat stížnost, způsob podání, vyřízení stížnosti

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

  • Kdo rozhoduje o odmítnutí žádosti, jaké opravné prostředky existují

Ochrana obyvatelstva v KRIZOVÝCH SITUACÍCH

  • důležitá telefonní čísla, zásady chování, siréna, evakuace