Změna č. 2 ÚP Strážného

Pořizení změny č. 2 ÚP Strážného bylo ukončeno Zastupitelstvem obce Strážné na jeho 4. zasedání dne 10.4.2015 pod bodem usnesení č.8 z důvodu nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu Správy KRNAP uplatněného ke společnému jednání o návrhu změny č. 2 ÚP Strážného ze dne 15.1.2015.