ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽNÉHO

  • nabytí účinnosti dne 7. 8. 2014
  • kompletní dokumentace Změny č. 1 ÚP Strážného