Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

OBEC STRÁŽNÉ

2. Důvod a způsob založení

Obec Strážné vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu se zákonem ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích. Podle současného platného právního předpisu, tj. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o obcích/, je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

Obecní úřad Strážné:

  • starosta Tomáš Grégr
  • místostarosta Milan Pánek
  • účetní Gabriela Kafková
  • referentka Žaneta Novotná

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

OBECNÍ ÚŘAD STRÁŽNÉ
Strážné č.p. 129
543 52 Strážné

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OBECNÍ ÚŘAD STRÁŽNÉ
Strážné č.p. 129
543 52 Strážné

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 15:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420 499 434 174
mobilní: nevyplněno

4.5 Čísla faxu

fax: +420 499 434 174

4.6 Adresa internetové stránky

oficiální: http://www.strazne.eu

4.7 Adresa e-podatelny

ID datové schránky: 57sbxe5

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: obec@strazne.eu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1303706339, kód banky: 0800
Účel platby: místní poplatky
Číslo účtu: 1191019349, kód banky: 0800
Účel platby: vodné a stočné, práce traktorem/rolbou apod.

6. IČ

00580180

7. DIČ

CZ00580180

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost či stížnost lze podat:

  • - osobně (úřední hodiny)
  • - e-mailem (elektronický podpis)
  • - poštou
  • - datovou schránkou

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023 [PDF 724 kB]
Výroční zpráva 2022 [PDF 724 kB]
Výroční zpráva 2021 [PDF 723 kB]
Výroční zpráva 2020 [PDF 722,9 kB]
Výroční zpráva 2019 [PDF 723.7 kB]
Výroční zpráva 2018 [PDF 724.7 kB]
Výroční zpráva 2017,[PDF 725 kB]
Výroční zpráva 2016,[PDF 735,9 kB]
Výroční zpráva 2015,[PDF 312,61 kB]
Výroční zpráva 2014, [PDF 84,8 kB]
Výroční zpráva 2013 [PDF, 554 kB]
Výroční zpráva 2011 [PDF, 582 kB]
Výroční zpráva 2012 [PDF, 298 kB]

18. Informace poskytnuté na žádost dle zákona č. 106/1999

ROK 2023

Informace - 1/2023

ROK 2022

Informace - 1/2022
Informace - 2/2022

ROK 2021

Informace - 1/2021

ROK 2019

Informace - 3/2019
Informace - 2/2019
Informace - 1/2019

ROK 2018
Informace - ceny, výměry pronajatých pozemků Skiareálu Strážné
Informace - pronájem/pacht pozemků Skiareálu Strážné

ROK 2017
Informace ke způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci
Informace k investičním plánům obce Strážné na rok 2017 - Istav Media s.r.o.
Informace k soustavě veřejného osvětlení
Informace - sekání (mulčování) pozemků
Informace - možnost spolupráce s obalovou společností REMA AOS, a.s.
Informace - firma Kross, s.r.o.
Informace - č.účtů obec

ROK 2016
Informace k investičním plánům obce Strážné na rok 2016 - Business Media CZ, s.r.o.
ROK 2015
Informace k investičním plánům obce Strážné na rok 2015 - Business Media CZ, s.r.o.
ROK 2014
Informace k investičním plánům obce Strážné na rok 2014 - Business Media CZ, s.r.o.

19. Veřejné zakázky - profil zadavatele

odkaz na profil obce Strážné: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4c3ead41-3b7f-42d2-8761-e7b041e6a410