Dokumenty zastupitelstva obce

Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 3. 12. 2020 – 10. 12. 2020

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem. Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací ... Více

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Platnost: 4. 11. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Platnost: 23. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Platnost: 8. 9. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Platnost: 10. 8. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Závěrečný účet obce Strážné za r. 2019

Platnost: 29. 6. 2020 – 30. 6. 2021 (7 souborů)

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Platnost: 29. 6. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Platnost: 7. 5. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2020

Platnost: 6. 4. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s Caballinus z.s. na r. 2020

Platnost: 22. 1. 2020 – 22. 1. 2023 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva se Ski klub Strážné z.s. na r. 2020

Platnost: 22. 1. 2020 – 22. 1. 2023 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2020

Platnost: 22. 1. 2020 – 22. 1. 2023 (1 soubor)

Více

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021-2022

Platnost: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Střednědobý výhled rozpočtu schválen zastupitelstvem obce Strážné dne 11.12.2019 pod usnesením č. 12

Rozpočet obce Strážné na r. 2020

Platnost: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 (2 soubory)

Rozpočet obce Strážné na r. 2020, včetně finančního plánu HOČ na r. 2020 byl schválen zastupitelstvem obce Strážné dne 11.12.2019 pod usnesením č. 11.

Veřejnoprávní smlouva s Caballinus z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2018

Platnost: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více