Dokumenty zastupitelstva obce

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 11. 6. 2019 – 18. 6. 2019

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem. Místo konání: Restaurace Strážné (budova OÚ)  Doba konání: 1... Více

Rozpočtová opatření č. 3/2019

Platnost: 5. 6. 2019 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Více

Rozpočtová opatření č. 1/2019

Platnost: 13. 3. 2019 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s Caballinus z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2019

Platnost: 4. 1. 2019 – 3. 1. 2022 (1 soubor)

Více

Rozpočet obce Strážné na r. 2019

Platnost: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 (2 soubory)

Více

Závěrečný účet obce Strážné za r. 2017

Platnost: 21. 6. 2018 – 30. 6. 2019 (7 souborů)

Více

Střednědobý výhled rozpočtu obce Strážné na r. 2019-2021

Platnost: 5. 4. 2018 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Zastupitelstvo obce Strážné na svém 18. zasedání konaném dne 4.4.2018 schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019-2021 viz. příloha

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2018

Platnost: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Veřejnoprávní smlouva s TJ Strážné z.s. na r. 2017

Platnost: 20. 1. 2017 – 31. 12. 2019 (1 soubor)

Více