Obecní

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 6. 6. 2023 – 13. 6. 2023

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem. Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací m... Více

Obec Strážné - návrh závěrečného účtu za r. 2022

Platnost: 26. 5. 2023 – 13. 6. 2023 (6 souborů)

Více

Svazek Krkonoše - Návrh závěrečného účtu za r. 2022

Platnost: 24. 5. 2023 – 23. 6. 2023 (1 soubor)

Více

SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů

Platnost: 23. 5. 2023 – 31. 12. 2023 (1 soubor)

Více

Obec Strážné - schválený rozpočet na r. 2023

Platnost: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 (1 soubor)

Více

Obec Strážné - Finanční plán HOČ na r. 2023

Platnost: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 (1 soubor)

Více

Ministerstvo zemědělství - změna OOP ze dne 14.9.2021

Platnost: 4. 11. 2022 – 31. 12. 2023 (2 soubory)

Více

Svazek Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů

Platnost: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2024 (1 soubor)

Více