Obecní

Město Hostinné - VŘ na pozici vedoucí odboru rozpočtu a financování

Platnost: 23. 9. 2021 – 15. 10. 2021 (1 soubor)

Více

Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 22. 9. 2021 – 29. 9. 2021

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem. Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací ... Více

Město Špindlerův Mlýn - volné pracovní místo, investiční technik

Platnost: 21. 9. 2021 – 13. 10. 2021 (1 soubor)

Více

Veřejná vyhláška - OOP Ministerstva zemědělství

Platnost: 15. 9. 2021 – 31. 12. 2022 (2 soubory)

Více

SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů

Platnost: 17. 5. 2021 – 31. 12. 2021 (1 soubor)

Více

Obec Strážné - Rozpočet na r. 2021

Platnost: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (1 soubor)

Více

Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 a r. 2023

Platnost: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 (1 soubor)

Více

Veřejná vyhláška - OOP Ministerstva zemědělství

Platnost: 6. 4. 2020 – 31. 12. 2022 (2 soubory)

Více

Veřejná vyhláška - OOP Ministerstva zemědělství

Platnost: 11. 12. 2019 – 31. 12. 2022 (2 soubory)

Více