Obecní

Upozornění - ČEZ okleštění stromoví

Platnost: 21. 9. 2020 – 15. 11. 2020 (1 soubor)

Více

Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 15. 9. 2020 – 22. 9. 2020

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem. Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací ... Více

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů/bannerů

Platnost: 4. 9. 2020 – 2. 10. 2020 (1 soubor)

Více

Město Vrchlabí - Nařízení č. 4

Platnost: 4. 6. 2020 – 30. 9. 2020 (1 soubor)

Více

SOHL - Oznámení o zveřejnění dokumentů

Platnost: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více

Veřejná vyhláška - OOP Ministerstva zemědělství

Platnost: 6. 4. 2020 – 31. 12. 2022 (2 soubory)

Více

Opatření obecné povahy - Ministerstva zemědělství

Platnost: 11. 12. 2019 – 31. 12. 2022 (2 soubory)

Více

Svazek Krkonoše - oznámení o zveřejnění dokumentů

Platnost: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020 (1 soubor)

Více