Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 10. 9. 2019 - 17. 9. 2019

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Kancelář starosty (budova OÚ – II. patro) 
Doba konání: 17. 9. 2019, od 17:00 hod.

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Zpráva fin. výboru k rozpočtovým opatřením č. 5/2019 přijatým starostou obce
  4. Návrh rozpočtových opatření č. 6/2019
  5. Záměr obce Strážné vypůjčit část p.p.č. 2876/1, v k.ú. a obci Strážné za účelem umístění automatického srážkoměru ČHÚ
  6. Výsledky výběrového řízení – Místo aktivního a pasivního odpočinku pro děti a rodiče v obci Strážné
  7. Na vědomí – odstoupení TJ Strážné od pronájmu SKIBAR
  8. Na vědomí - Závěrečný účet Svazku obcí Horní Labe za r. 2018
  9. Na vědomí - Závěrečný účet svazku Krkonoše za r. 2018
  10. Diskuze

Ve Strážném dne 10.9.2019

Tomáš Grégr, v. r.
starosta obce Strážné