Svoz nebezpečného a objemného odpadu 4.5.2024

Zveřejněno: 2. 4. 2024

Občané, kteří mají zaplacený „poplatek za komunální odpad“ u Obecního úřadu Strážné mohou nebezpečný a objemný odpad odkládat pouze do přistaveného kontejneru na sběrném místě „Strážné náměstí“  

v sobotu 4.5.2024:

od 8:00 do 16:00 hod.  OBJEMNÝ ODPAD

  • vyřazený nábytek, koberce, linoleum a další odpady z domácností, které nemají nebezpečné vlastnosti.
  • Pneumatiky (od osobních vozidel bez disků)

od 8:00 do 10:00 hod. NEBEZPEČNÝ ODPAD

  • oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, zářivky,
  • elektrické spotřebiče (lednice, televize, monitory, pračky, myčky, sporáky, boilery, počítače, tiskárny, rádia, kopírky, telefonní přístroje, elektrické nářadí)

ODPAD NENÍ MOŽNÉ ODKLÁDAT MIMO PŘISTAVENÉ KONTEJNERY A STANOVENÝ DEN

ODKLÁDÁNÍ ODPADU BUDOU KONTROLOVAT PŘÍTOMNÍ ZAMĚSTNANCI OBCE STRÁŽNÉ !!!

 Děkujeme za Vaši účast.                                             Obec Strážné