VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 - 2014

Jmenný seznam zastupitelů

Tomáš Grégr - starosta, tel.: 499 434 174, e-mail: starosta@strazne.eu

Milan Pánek - 1. místostarosta

Monika Dvořáková - předseda finančního výboru

Miloš Helta - člen finančního výboru

Tomáš Fesl - člen finančního výboru

Ing. Miroslav Sazeček

M. A. Martina Kohlíčková - člen kontrolního výboru

Jaromíra Šimková - člen kontrolní výboru

Michal Exnar - předseda kontrolního výboru

Volby 2010

Do zastupitelstva obce se konali ve dnech 15. a 16. 10. 2010