ÚZEMNÍ PLÁN STRÁŽNÉHO

Zveřejněný čistopis ÚP Strážného, který nabyl účinnosti 16. 11. 2011.

Jde o 1. územní plán obce, projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje ...