Změna č. 3 ÚP Strážného

Změna č. 3 ÚP Strážného by vydána dne 21.4.2020 Zastupitelstvem obce Strážné pod usnesením č. 3.

Změna č. 3 ÚP Strážného nabyla účinnosti dne 12.5.2020.