Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 4. 12. 2019 - 11. 12. 2019

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Restaurace Strážné (Strážné čp. 129) 
Doba konání: 11.12.2019, od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
 4. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
 5. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Stanovení nové ceny vodného a stočného na r. 2020
 7. Návrh nového ceníku Skiareálu Strážné - změna
 8. Návrh veřejnoprávní smlouvy s Caballinus, z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strážné na rok 2020
 9. Návrh veřejnoprávní smlouvy se Ski klub Strážné z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Strážné na rok 2020
 10. Záměr obce Strážné pronajmout část p.p.č. 2282/1 v k.ú. a obci Strážné
 11. Návrh rozpočtu na rok 2020, vč. finančního plánu HOČ na r. 2020
 12. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 a 2022
 13. Diskuze

Ve Strážném dne 4.12.2019

Tomáš Grégr, v.r.