Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 15. 9. 2020 - 22. 9. 2020

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací místnost)  

Doba konání: 22. 9. 2020, od 17:00 hod.

Navržený program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Návrh rozpočtových opatření č. 6/2020
  4. Návrh Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce Strážné, včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě
  5. Diskuze

 

Ve Strážném dne 15. 9. 2020

Tomáš Grégr, v.r.