Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné

Platnost: 6. 6. 2023 - 13. 6. 2023

Obecní úřad Strážné v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Strážné, svolaného starostou obce panem Tomášem Grégrem.

Místo konání: Obecní úřad Strážné – II. patro (nová zasedací místnost) 
Doba konání: 13.6.2023 od 17:00 hod.

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Strážné za rok 2022
 4. Zrušení směrnice o zadávání veřejných zakázek č. 6/2021
 5. Investiční záměr – nové závory na Parkoviště náměstí
 6. Investiční záměr – turnikety pro Skiareál Strážné
 7. Rozpočtová opatření č. 3/2023
 8. Smlouva o zajištění a poskytování služby osobní asistence pro občany obce Strážné s Diakonií ČCE, středisko Vrchlabí
 9. Rozvojový strategický dokument obce Strážné - aktualizace
 10. Vydání změny č. 4A územního plánu Strážného
 11. Diskuze

Ve Strážném dne 6.6.2023

Tomáš Grégr, v.r.