VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018

Jmenný seznam Zastupitelů

Tomáš Grégr - starosta, tel.: 499 434 174, e-mail: starosta@strazne.eu

Milan Pánek - 1. místostarosta

M. A. Martina Kohlíčková - předseda finančního výboru

Václava Havrdová - člen finančního výboru

Vladimíra Erlebachová - člen finančního výboru

Michal Exnar - předseda kontrolního výboru

Tomáš Fesl - člen kontrolního výboru

Radek Husar - člen kontrolní výboru

Jaromíra Šimková 

Jednací řád Zastupitelstva

Jednací řád

Dodatek č. 1 k jednacímu řádu

Volby 2014

Dne 10. a 11. 10. 2014 se konaly volby do Zastupitelstva obce Strážné

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Strážné