VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

Jmenný seznam Zastupitelů

Tomáš Grégr - starosta, tel.: 499 434 174, e-mail: starosta@strazne.eu

Milan Pánek - 1. místostarosta

M. A. Martina Kohlíčková - předseda finančního výboru

Václava Havrdová - člen finančního výboru

Vladimíra Erlebachová - člen finančního výboru

Michal Exnar - předseda kontrolního výboru

Tomáš Fesl - člen kontrolního výboru

Jednací řád Zastupitelstva

Jednací řád

Volby 2018

Dne 5. a 6. 10. 2018 se konaly volby do Zastupitelstva obce Strážné

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Strážné